Retningslinjer for genåbning af spejderaktiviteter i Grejs/Lindved Gruppe

Grejs/Lindved åbner op for enhedsmøder igen fra mandag den 18. maj!

KFUM har været i dialog med Dansk Ungdoms Fællesråd for at få lavet retningslinjer for, hvordan spejderarbejdet kan genåbne samtidig med, at vi selvfølgelig overholder myndighedernes krav.

I går 14. maj havde vi grupperådsmøde, hvor vi har talt om retningslinjerne, og hvordan vi bedst muligt implementere dem i lige netop vores gruppe, så det er sikkert for alle at komme til spejder.

For at vi kan sikre, at alle retningslinjerne overholdes, er det vigtigt, at alle forældre gennemgår retningslinjerne med deres børn inden første spejdermøde. Hvis der er spørgsmål, kan man altid ringe til sin leder og få det opklaret.

 

Det er selvfølgelig vigtigt, at ingen kommer til spejder, hvis de oplever symptomer på corona!

 

Retningslinjerne bliver således:

 

Forsamlingsforbud:

Vi må fortsat ikke samles mere end 10 personer – det gælder både børn og ledere. Derfor vil de fleste enheder blive delt op i mindre faste grupper, så vi ikke samles for mange. Enhedens ledere vil pr. SMS fortælle, hvem der er i hvilken gruppe. Der bliver 2-3 grupper.

Grupperne må ikke mødes i løbet af aftenen.

Gruppe 1: Skal mødes under halvtaget helt henne ved døren. Hvis de er på cykel, skal cyklerne stilles ved cykelstativet, som normalt.

Gruppe 2: Skal mødes ved bålpladsen ved siden af hytten. Husk at holde afstand til stien, så andre kan komme ind. Hvis de er på cykel, skal de stille cyklerne op ad muren.

Gruppe 3: Skal mødes ved bålpladsen på græsplanen. Hvis de er på cykel, skal de stille cyklerne på græsset ved buskene til venstre for de store sten.

Det er vigtigt, at grupperne ikke gå hen og siger hej til hinanden. Hvis grupperne blander sig, så bryder vi nemlig forsamlingsforbuddet. Der vil selvfølgelig være mindst en leder til stede tidligere end børnene.

Børnenes grupper desuden alle tildelt en eller flere faste ledere, i perioden hvor mindre grupper er nødvendigt.

Det er vigtigt, at alle kommer så tæt på mødetid som muligt, og at alle hentes så præcist som muligt efter møderne. Hvis børnene bliver hentet, skal forældre blive i bilen. Børnene blive sendt op en gruppe af gangen, så de ikke blandes på parkeringspladsen heller.

 

Afstand:

Grupperne gør det også nemmere for børnene at holde en god afstand i løbet af aftenen. Afstandskravet er på nuværende tidspunkt på 1 meter.

Derudover vil vi ikke:

 • Holde i hånd eller stå tæt under sang i starten og slutningen af en mødeaften.
 • Dele materialer. Vi kommer derfor heller ikke indirekte i kontakt med hinanden.
 • Der må ikke være kø til toiletter mm. – man er nødt til at holde øje på afstand.

Alt er udendørs:

 • Dvs. ingen børn må komme ind i hytten.
 • Man må selvfølgelig komme på toilet under et møde, men husk at gå på toilet hjemmefra, så det er færrest muligt som får behov.
 • Man skal selv have en vandflaske med, hvis man kan få behov for noget at drikke i løbet af aftenen.

Hygiejne:

 • Alle skal selv have en lille flaske håndsprit med.
 • Gruppen indkøber også håndsprit til fælles brug.
 • Alle skal spritte hænder ved ankomst.
 • Alle skal vaskehænder efter toiletbesøg, og spritte af igen, når man kommer udenfor.
 • Alle skal spritte af efter host eller nys – også selvom det er i ærmet.
 • Toiletter, overflader og materialer rengøres efter hver mødeaften.
 • Hvis der bliver serveret noget til en mødeaften, så er det kun voksne der deler ud. De voksne har selvfølgelig handsker på.

 

Der vil desuden også hængeplakater med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Retningslinjerne er som udgangspunkt gældende til 8. juni. Dermed ikke sagt, det er sikkert, at de ændres til den tid. Vi forventer dog, at forsamlingsforbuddet øges til mellem 30 og 50 personer, men antallet er ikke fastsat endnu, og meget kan fortsat ske.

 

Mærket ’hjemmespejd’ fortsætter som hidtil.

 

Skriv et svar