COVID-retningslinjer for efterårslejren 2020

Gennemgå gerne retningslinjerne med dit barn inden lejr. 

Retningslinjerne overholder de retningslinjer, som er udarbejdet i samarbejde mellem myndighederne, KFUM og Dansk Ungdoms Fællesråd. Sker det ændringer inden lejren, opdaterer vi selvfølgelig vores retningslinjer. Retningslinjerne kan læses på spejdernet.dk 

 

Der er lige nu forsamlingsforbud på 50 personer. Vi bliver mellem 40 0g 45 på lejren, og derfor må den fortsat gerne afholdes. 

Det er selvfølgelig en forudsætning, at INGEN møder op på lejr med symptomer på corona. Alle myndigheders retningslinjer skal selvfølgelig overholdes ved symptomer og smittekæder. 

Afstand: 

Alle børnene opdeles i 6-mandsgrupper. De bliver fem grupper i alt. Grupperne laves inde for samme enhed (bæver, ulve og junior/trop), så de ikke blandes udover deres normale grupper. Det er i disse 6-mands grupper, man sover, spiser og går på aktivitet. Inden for gruppen er man undtaget for afstandskravet, men på tværs af grupperne, skal der fortsat holdes 1 meters afstand. Lederne må bevæge sig på tværs af grupperne, men skal lige ledes holdes 1 meters afstand ved mindre, der er tale om trøst/omsorg.  

Sovepladser: 

Bæver og ulve sover indenfor i senge. Der er 1 meters afstand mellem hver soveplads. Der luftes ud to gange om dagen på værelset. Alle kontaktflader rengøres ligeledes. 

Junior/trop sover udendørs i shelters. Her er ikke krav om afstand og rengøring.  

Madlavning og spisning: 

Al mad portionsanrettes og services på engangstallerkener, så vi ikke blander os ved maden. Al mad tilberedes af voksne, som bærer handsker.  

Alle børn har faste pladser ved spisning i deres enheder. Der er 2 meters afstand mellem grupperne, når vi spiser. Vi spiser indendørs, undtagen ved eftermiddagskaffen, som er udendørs.  Alle sprittes af på vej ind til spisning.  

Borde og andre kontaktflader rengøres efter hvert måltid. 

Boller/kage købes, og der medbringes derfor ingen mad fra private hjem.  

Rengøring: 

Alle kontaktflader sprittes af daglig. I spisesalen efter hver måltid, og en gang om dagen på værelser. 

Toiletter opdeles, så de benyttes af færrest muligt. Toiletterne rengøres to gange om dagen.  

Transport: 

Der er indkøbt mundbind til alle i bussen. Mundbind er påkrævet for alle på 12 år og derover. Mundbind er frivilligt til og med 11 år. 

Generelle retningslinjer:. 

Vi er udendørs hele dagen. Vi er kun indenfor, når vi spiser, samt bæver og ulve er, når de sover. Alle går ind gruppevis, så der ikke blive trængsel i entreen. 

Vi har fokus på at vaske hænder ofte, og ligeledes er der sprit ved alle indgange, toiletter og aktiviteter.  

Vi synger ikke, hverken ved ankomst/afrejse, flaghejsning eller lejrbål. 

Alle opfordre

 

Vi holder os løbende opdateret på spejdernet.dk, så vi hele tiden er klar til at ændre retningslinjerne ved behov, så de altid er opdateret ift. myndighedernes anbefalinger/retningslinjer. 

Hvis man alligevel ønsker at melde afbud til lejren, skal det gøres senest tirsdag den 29.09.20 kl. 20.00 på SMS til din leder. Hvis man melder fra inden dette tidspunkt, vil lejrprisen blive modregnet i kontingent. Afmelding efter tirsdag kl. 20.00 modregnes eller tilbagebetales ikke.  

Virusfri. www.avg.com

Skriv et svar