Opdatering af retningslinjer for håndtering af COVID-19 til spejdermøder

Efter ændringer i forsamlingsforbud har vi i gruppen afholdt ledermøde for at samle op på de nye COVID-19 retningslinjer og hvordan det påvirker spejderaktiviteterne. 

For at vi kan sikre, at alle retningslinjerne overholdes, er det vigtigt, at alle forældre gennemgår retningslinjerne med deres børn. Hvis der er spørgsmål, kan man altid ringe til sin leder og få det opklaret. 


Det er selvfølgelig vigtigt, at ingen kommer til spejder, hvis de oplever symptomer på COVID-19 eller har været sammen med én eller flere, som er testet positiv.  

Retningslinjerne bliver således: 

Forsamlingsforbud: 

 • Forsamlingsforbuddet er sat fra 50 og ned til 10. Dette gælder dog ikke fritidsaktiviteter for børn og unge under 21 år, og vi kan derfor fortsat have spejdermøder sammen.  
 • Børnene vil dog fortsat ikke blive blandet på tværs af enheder i aktiviteter og hvis de inddeles i patruljer, er det altid samme patruljer til alle møder. 
 • Det er vigtigt, at alle kommer så tæt på mødetid som muligt, og at alle hentes så præcist som muligt efter møderne. Hvis børnene bliver kørt, skal forældre blive i bilen ved mindre der er behov for at tale med en leder. 

Afstand: 

 • Børnene skal holde 1 meters afstand til hinanden. Vi forsøger at tilrettelægge aktiviteterne efter dette, samt minde børnene om det, når vi er til spejder. 
 • Vi kan fortsat ikke holde i hånd eller så tæt, når vi synger i starten og slutningen af et møde.  
 • Der må ikke være kø til toiletter mm. – man er nødt til at holde øje på afstand. 

Alle møder foregår udendørs: 

 • Dvs. ingen børn må komme ind i hytten. 
 • Man må selvfølgelig komme på toilet under et møde, men husk at gå på toilet hjemmefra, så det er færrest muligt som får behov.  
 • Man skal selv have en vandflaske med, hvis man kan få behov for noget at drikke i løbet af aftenen.  
 • Husk refleksvest og varmt tøj i den mørke tid. 
 • Hvis vejret bliver for dårlig til at gennemføre et udendørs møde, er vi nødt til at aflyse, da retningslinjerne for indendørs møder er for strenge til, at vi kan imødekomme dem på nuværende tidspunkt. Det skyldes bl.a. krav om at alle over 12 år bærer værnemidler under hele mødet og krav om størrelse på lokalerne. Vi er undtaget for dette, når vi har møder udendørs. 

Hygiejne: 

 • Alle skal selv have en lille flaske håndsprit med i uniformen. 
 • Gruppen har også håndsprit til fælles brug. 
 • Alle skal spritte hænder ved ankomst. 
 • Alle skal vaskehænder efter toiletbesøg, og spritte af igen, når man kommer udenfor. 
 • Alle skal spritte af efter host eller nys – også selvom det er i ærmet. 
 • Toiletter, overflader og materialer rengøres efter hver mødeaften. 
 • Hvis der bliver serveret noget til en mødeaften, så er det kun voksne der deler ud. De voksne har selvfølgelig handsker på. 

Lejre/juleafslutning: 

 • Alle enheders julelejr må desværre aflyses, da vi ikke længere må tage på tur med overnatning med børnene.  
 • Vi har ligeledes vurderet, at det ikke bliver muligt for at gennemføre juleafslutning, som derfor også aflyses. Vi vil i stedet holde juleafslutning hver for sig til enhedernes sidste møde inden jul. Det vil være uden forældre deltagelse. 

 

Der vil desuden også hængeplakater med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

Retningslinjerne er som udgangspunkt gældende året ud. Dermed ikke sagt, det er sikkert, at de ændres i det nye år.  

Virusfri. www.avg.com

Skriv et svar