AFLYSNING AF SPEJDER TIL OG MED 17. JANUAR

Grundet corona situationen, ser vi os nødsaget til af aflyse enhedsmøderne – foreløbig til og med 17. januar, men vi holder os selvfølgelig hele tiden opdateret ift. gældende restriktioner. 

Med nuværende restriktioner er det reelt muligt at afholde fritidsaktiviteter for børn og unge under 21 år, såfremt vi ikke samles i grupper af mere end 10. 

Lige nu er KFUMs anbefalinger dog, at vi ikke blander børnene på tværs af klasser og årgange. Desværre hører vores gruppe til i to kommuner, i to forskellige regioner. Vi har derfor børn fra flere forskellige skoler, årgange og klasser til alle enhedsmøder. Dermed aflyser vi møderne for at mindske antallet af sociale kontakt på kryds og tværs i råd med anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. 

Vi sender fortsat SMS’er ud til forældrene omkring nedlukning og genåbning af møder. Yderligere om gruppens retningslinjer ift. corona kan læses her på facebook eller under ’nyheder’ på vores hjemmeside www.grejslindvedspejderne.dk. 

I kan følge med i KFUMs retningslinjer her: https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/covid-19-1/  

Virusfri. www.avg.com

Skriv et svar