Maj 2021: Opdatering af retningslinjer for håndtering af COVID-19 til spejdermøder

I takt med at retningslinjerne og COVID-situationen udvikler sig, taler lederne i gruppen løbende sammen og justere vores interne retningslinjer. 

For at vi kan sikre, at alle retningslinjerne overholdes, er det vigtigt, at alle forældre gennemgår retningslinjerne med deres børn. Hvis der er spørgsmål, kan man altid ringe til sin leder og få det opklaret. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at ingen kommer til spejder, hvis de oplever symptomer på COVID-19 eller har været sammen med én eller flere, som er testet positiv.  

Der er ikke krav om test for at kunne møde til spejder, men vi anbefaler selvfølgelig, at alle følger myndighedernes retningslinjer og lader sig teste ofte, når man færdes ude blandet andre. 

Vi holder fortsat primært spejder udendørs (som vi plejer på denne årstid). Med de nuværende restriktioner må spejder (til og med 18 år + ledere) gerne foregå indendørs, men der er med strengere regler end udendørs fritidsaktiviteter, herunder skal voksne opholde sig mindst muligt indendørs, bære værnemidler mv.  

Retningslinjerne er således: 

Forsamlingsforbud: 

 • Forsamlingsforbuddet er på 50 personer (ved fritidsaktiviteter for børn og unge under 21 år), men vi mødes kun med vores egen enhed, så vi ikke blandes for meget på tværs. 
 • Ved indendørs aktivitet må vi dog max være 25 personer. 
 • Det er vigtigt, at alle kommer så tæt på mødetid som muligt, og at alle hentes så præcist som muligt efter møderne. Hvis børnene bliver kørt, skal forældre blive i bilen ved mindre der er behov for at tale med en leder. 
 • Udviklingen i forsamlingsforbuddet forventes at være således: 
  • Pr. 21. april:
   Indendørs
   : 25 personer ved aktiviteter for børn og unge under 18 år (til og med 17 år). Dette er inklusiv de ledere, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten.
   Udendørs: 50
    
  • Pr. 6. maj: 
   Indendørs:
    25 personer
   Udendørs: 75 personer 
  • Pr. 21. maj: 
   Indendørs
   : 50 personer
   Udendørs: 100 personer 
  • Pr. 11. juni:
   Indendørs: 
   100 personer
   Udendørs: Intet loft. Det forventes, at der bliver loft over store arrangementer (koncerter, store spejderlejre og lign.).  
 • Med udgangspunkt i ovenstående datoer, forventer vi at kunne afholde sommerafslutning og opstart som planlagt. 

 

Afstand: 

 • Afstandskravet er på 1meter, men anbefalingerne er, at vi så vidt muligt holder 2 meters afstand, hvilket vi derfor bestræber os på. Dette gælder også ved udendørs fritidsaktiviteter. En undtagelse til afstandskravet er under leg.  
 • Vi vil, når det giver mening forsøge at holde 2 meters afstand mellem børnene, fx når der gives fælles introduktion, men da spejder er leg og samarbejde, vil undtagelsen også blive taget i brug ofte.  
 • Vi kan ikke lave generelle retningslinjer for aktiviteterne, da de kan have meget forskellige karakter alt efter program og aldersgruppe. Lederne i enheden vil gøre sit bedste for at imødekomme restriktionerne. Det er en vurdering der laves ift. hver enkelt aktivitet.  
 • Vi må gerne afholde sangaktiviteter igen, herunder sang ved start/slut på et møde, lejrbål mv., men kun udendørs. Det er fortsat ikke tilladt med sang indendørs. 
 • Der må ikke være kø til toiletter mm. – man er nødt til at holde øje på afstand.  

Alle møder foregår (hovedsageligt) udendørs: 

 • Dvs. ingen børn må komme ind i hytten. 
 • Man må selvfølgelig komme på toilet under et møde, men husk at gå på toilet hjemmefra, så det er færrest muligt som får behov.  
 • Man skal selv have en vandflaske med, hvis man kan få behov for noget at drikke i løbet af aftenen.  
 • Husk refleksvest og varmt tøj i den mørke tid. 
 • Hvis vejret bliver for dårlig til at gennemføre et udendørs møde, er vi nødt til at aflyse, da vi ikke må være indendørs.  

Hygiejne: 

 • Alle skal selv have en lille flaske håndsprit med i uniformen. 
 • Gruppen har også håndsprit til fælles brug. 
 • Alle skal spritte hænder ved ankomst. 
 • Alle skal vaskehænder efter toiletbesøg, og spritte af igen, når man kommer udenfor. 
 • Alle skal spritte af efter host eller nys – også selvom det er i ærmet eller skyldes allergi og lignende. 
 • Toiletter, overflader og materialer rengøres efter hver mødeaften. 
 • Hvis der bliver serveret noget til en mødeaften, så er det kun voksne der deler ud. De voksne har selvfølgelig handsker på. Hvis dit barn har fødselsdag og ønsker at dele noget ud, skal det aftales med en leder på forhånd. 
 • Ved måltider på fx lejr, skal der ligeledes være særlig opmærksomhed på hygiejne, fx gafler i alt pålæg, så ingen har sine fingre i maden. Hvis muligt vil maden blive serveret af voksne, men det kan også afhænge af retten, samt den pågældende aldersgruppe. 

Lejre: 

 • Lejre kan igen afholdes, men overnatning må kun foregå udendørs, fx i telt eller shelter. 
 • Alle ovenstående retningslinjer skal fortsat overholdes – også om natten. Dvs. vi skal bestræbe os på at holde 2 meters afstand, når vi sover.  

 

Der vil desuden også hængeplakater med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

Hvis I har spørgsmål er I som altid velkomne til at kontakte en leder eller grupperådet. 

Skriv et svar