Om Grejs/Lindved gruppe

På 5 års dagen for John F. Kennedys drab i Dallas, Texas, nemlig den 22. november 1968 startede KFUM-spejderne i Lindved (gruppen hed dengang kun Lindved gruppe) med daværende lærer på Lindved skole, Henry Ladekjær, som initiativtager.

Den første aften mødte i alt 8 drenge op – det var Peter Lindberg, Arne Buch, Jan Refsgaard, Hans Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Jens Tage Sørensen, Flemming Jørgensen og Ole Markussen.

Ifølge de gamle dagbøger blev drengene den første aften bl.a. orienteret om kontingentet, som var 4 kr. pr. måned. Både det første møde og de følgende møder blev holdt på Lindved skole.

I pinsen 1969 var spejderne på lejr i grusgraven i Højgård Skov (prisen for lejren var 9 kr. pr. person). Første sommerlejr foregik ved Kalø Slotsruin fra den 26. – 31. juli 1969. Prisen var 55 kr. pr. person.

Her fik spejderne lov til at køre rundt i Henrys (Henry var nok den første lærer, som spejderne kaldte ved fornavn) gamle ubåd, som var en gammel grøn Opel Record stationcar. Dette er noget, deltager aldrig glemmer – der bliver stadig snakket om Henrys ubåd.

Den 27. februar 1970 var man så klar til at tage nye spejdere ind i gruppen – der kom 18, som blev fordelt i 4 patruljer.

Møderne blev holdt i Højgård skov i sommerperioden og i lokalerne under Lindved skole om vinteren. I 1975 valgte Henry at forlade spejderarbejdet i Lindved, da han havde fået arbejde som skoleleder på Vejle Fjord Skolen i Bredballe.

I slutningen af 1970’erne var medlemstallet og aktivitetsniveauet i Lindved gruppe på meget lavt blus, så derfor blev gruppen rent administrativt lagt ind under Bredballe gruppe.

Den 2. marts 1981 blev der indbudt til et forældremøde i Lindved Sognegård, med det formål at få dannet Grejs/Lindved gruppe som en selvstændig gruppe.

Mødet blev indkaldt af John Kåre Jacobsen, som var gruppeleder i Bredballe gruppe, Arvid Rattenborg, som var divisionschef og Tommy Kristensen og Kurt Jepsen fra Grejs/Lindved gruppe.

Mødet forløb planmæssigt og en genstart af Grejs/Lindved gruppe var en kendsgerning. Erik Hougesen blev første grupperådsformand i den nydannede gruppe. Herefter kom der gang i mange ting, bl.a. avisindamling, deltagelse i byfest osv.

Vægmaleri fra lokalerne i Lindved

I 1982 var vi så klar til at starte ulvearbejdet (spejderarbejde for børn i 2. og 3. klasse). Dette var ligesom startskuddet til en større medlemsfremgang for gruppen. Der kom flere børn og flere ledere – spejderarbejdet blomstrede. Senere er der også kommet bæverarbejde til (spejderarbejde for 0. og 1. klasse).

I takt med at vi blev flere, måtte vi også have større lokaler. På Lindved skole fik vi et større rum, som i dag rummer et samlingslokale, 4 patruljerum, køkken, depot og et lederrum. I Grejs fik vi overdraget det gamle klubhus på Nr. Bygade 23, da sportspladsen flyttede ud på Vestemarksvej. Huset i Grejs er senere blevet udvidet og har senest få lavet et halvtag.

I Keglekær Enge i Grejs har vi endvidere fået en naturhytte opstillet og siden fået bygget 3 shelters, så det også fungerer som primitiv lejr i meget smukke omgivelser.

Grejs/Lindved gruppe tæller i dag ca. 80 medlemmer og et grupperåd (bestyrelse) på 7 forældre.


Tekst af tidligere gruppeleder gennem mere end 25 år Kurt B. Jepsen (nyere fakta dog revideret af red.), fra bogen “Historien om Lindved”, udgivet i 2005 af KINdeR for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening.

Top