Teltdugen: Lederen

Endnu en spejdersæson står nu for døren. 2020 startede ud med mange planer og spejderaktiviteter – desværre varede det ikke ved længe, inden vi blev nødt til at lukke ned pga. coronakrisen.

Coronakrisen har dog ikke helt afholdt os fra at være spejdere – vi har stået sammen, hver for sig. Bl.a. har rigtig mange børn meldt sig til at tage mærket ’hjemmespejd’, som bød på et væld af udfordringer, aktiviteter og opgaver, som alle sammen kunne laves derhjemme. Opgaverne er efterfølgende blev delt med hinanden, så vi fortsat har haft følelsen af vores helt særlige fællesskab. Det har været dejligt at se det store engagement, der har været blandt børnene for at holde spejderånden i live.

Efterhånden som sommeren nærmede sig, blev det igen muligt for os at åbne op, men under helt andre forhold end vi er vant til. Vi plejer ikke at forbinde spejderfællesskabet med håndsprit og afstand, men alle har taget retningslinjerne til sig og gjort deres bedste for at efterleve dem. Der skal lyde en stor ros til alle børn, som har alle har klaret omvæltningerne rigtig flot, så vi kunne ses igen. Det har betydet, at vi trods alt kunne afholde sidste del af enhedsprogrammerne, fælles sommerafslutning og sommerlejre, samt at vi nu kan begynde et nyt halvt år med et spændende program. Jeg håber, at spejder det kommende halve år vil komme til at ligne sig selv mere igen, men vi skal fortsat huske på de gode vaner, som vi har tilegnet os før sommerferien.

Vi vil til opstart sige velkommen til et par nye og gamle ledere, som træder ind i gruppen igen. Velkommen til, vi sætter altid pris på et par ekstra hænder – der kan aldrig være for mange i vores fællesskab.

Spejder hilsner
Carina Dølby

Top