Grupperådet

Grupperådet svarer til en bestyrelse i en forening og varetager bestyrelsesarbejdet for gruppen. Det betyder, at grupperådet har det juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde. Som medlem af grupperådet får man derfor indflydelse på spejderarbejdet og er aktivt med til at påvirke de vilkår, sit barn går til spejder under.

Grupperådet består af minimum 2, men helst 5-7 forældrerepræsentanter, en leder fra hver enhed samt gruppelederen og gruppeassistenten.

Grupperådet mødes 4 gange om året, hvoraf det ene møde er grupperådsvalget (“generalforsamling”) i begyndelsen af marts. På grupperådsvalget vælges forældrerepræsentanterne for  2 år ad gangen.

Derudover deltager grupperådet i pengegivende aktiviteter i gruppen. Grejs/Lindved har en god økonomi, og det betyder blandt andet, at der er et lavt kontingent for spejderne, og at  vi kan sende dem afsted på lejre til rimelige priser. Det er derfor vigtigt, at I som forældre melder jer til grupperådet, så vi kan bevare dette.

Læs mere om grupperådets arbejde på spejdernet.

Du finder oversigt over medlemmerne i grupperådet nederst på vores kontaktside.

Top