Om gruppen

Grejs/Lindved gruppe

 

Enheder

Bæver

For børn der går i 0. og 1. klasse. De har en ugentlig mødeaften om onsdagen i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 19.00.

De er i Grejs Spejderhus hele året.

Ulve

For børn der går i 2. og 3. klasse. De har en ugentlig mødeaften om tirsdagen fra kl. 18.30 til kl. 20.00.

De er i Grejs Spejderhus i sommerhalvåret; i vinterhalvåret er de i vores lokaler ved Lindved Skole.

Junior og tropsspejder

For børn / unge der går i 4.-7. klasse. De har en ugentlig mødeaften om mandagen i tidsrummet fra kl. 19.00 til 20.30.

Der er både være fælles og aldersopdelte aktiviteter (junior; 4. og 5. klasse/trop; 6. og 7. klasse).

De er i Grejs Spejderhus i sommerhalvåret; i vinterhalvåret er de i vores lokaler ved Lindved Skole

Senior

Unge der går i 8., 9. og 10. klasse og op til 18 år. Senior afholder møde om mandagen kl. 19.00-20.30.

ca. hver anden uge. Møderne er onsdage kl. 19.00-21.00. Følg med i vores Facebook-gruppe!

Rover – Ranger

Er en nyopstartet klan af unge spejdere over 18 år. De afholder møde ca. 1-2 gange i måneden. Mødetidspunktet varierer alt afhængig af program.

Rover – Calvin Klan

I Grejs / Lindved Gruppe er det voksne spejdere i alderen fra 25 år. De afholder ikke faste møder. Hyppighed og tidspunkt varierer alt afhængig af program.

 

Faciliteter

Grejs/Lindved gruppe har nogle dejlige faciliteter til rådighed:

Spejderhuset i Grejs, Nørre Bygade 23 H, 7100 Vejle. I sommerhalvåret er det oplagt at mødes i spejderhuset i Grejs, hvor der hører et fint stykke udenomsareal til. Spejderhuset ligger nemlig på den gamle sportsplads, som i dag kaldes spejderpladsen.

Gøgereden i Grejs, Hovgårdsvej, 7100 Vejle – kør til nr. 36/38 og gå det sidste stykke af stien mellem de to parceller. Spejderhytten Gøgereden har tilhørende shelters, som også benyttes i sommerhalvåret. Grunden støder op til en lille bæk – Solbæk. Gøgereden giver mulighed for traditionelt primitivt spejderliv, da der hverken er strøm eller VVS anlagt. Der er et skur med spand som toilet, og så er der mulighed for at medbringe gas køleskab.

Lokalerne under hallen i Lindved, Sognegårdsvej 1B, 7100 Vejle. I vinterhalvåret er det oplagt at mødes i lokalerne i Lindved, som ligger i kælderen under skolen, da der er mere indendørs plads her.

I kælderen under hallen i Lindved har spejdernes loppemarked til huse.

 

Gruppens historie

På 5 års dagen for John F. Kennedys drab i Dallas, Texas, nemlig den 22. november 1968 startede KFUM-spejderne i Lindved (gruppen hed dengang kun Lindved gruppe) med daværende lærer på Lindved skole, Henry Ladekjær, som initiativtager.

Den første aften mødte i alt 8 drenge op – det var Peter Lindberg, Arne Buch, Jan Refsgaard, Hans Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Jens Tage Sørensen, Flemming Jørgensen og Ole Markussen.

Ifølge de gamle dagbøger blev drengene den første aften bl.a. orienteret om kontingentet, som var 4 kr. pr. måned. Både det første møde og de følgende møder blev holdt på Lindved skole.

I pinsen 1969 var spejderne på lejr i grusgraven i Højgård Skov (prisen for lejren var 9 kr. pr. person). Første sommerlejr foregik ved Kalø Slotsruin fra den 26. – 31. juli 1969. Prisen var 55 kr. pr. person.

Her fik spejderne lov til at køre rundt i Henrys (Henry var nok den første lærer, som spejderne kaldte ved fornavn) gamle ubåd, som var en gammel grøn Opel Record stationcar. Dette er noget, deltager aldrig glemmer – der bliver stadig snakket om Henrys ubåd.

Den 27. februar 1970 var man så klar til at tage nye spejdere ind i gruppen – der kom 18, som blev fordelt i 4 patruljer.

Møderne blev holdt i Højgård skov i sommerperioden og i lokalerne under Lindved skole om vinteren. I 1975 valgte Henry at forlade spejderarbejdet i Lindved, da han havde fået arbejde som skoleleder på Vejle Fjord Skolen i Bredballe.

I slutningen af 1970’erne var medlemstallet og aktivitetsniveauet i Lindved gruppe på meget lavt blus, så derfor blev gruppen rent administrativt lagt ind under Bredballe gruppe.

Den 2. marts 1981 blev der indbudt til et forældremøde i Lindved Sognegård, med det formål at få dannet Grejs/Lindved gruppe som en selvstændig gruppe.

Mødet blev indkaldt af John Kåre Jacobsen, som var gruppeleder i Bredballe gruppe, Arvid Rattenborg, som var divisionschef og Tommy Kristensen og Kurt Jepsen fra Grejs/Lindved gruppe.

Mødet forløb planmæssigt og en genstart af Grejs/Lindved gruppe var en kendsgerning. Erik Hougesen blev første grupperådsformand i den nydannede gruppe. Herefter kom der gang i mange ting, bl.a. avisindamling, deltagelse i byfest osv.

I 1982 var vi så klar til at starte ulvearbejdet (spejderarbejde for børn i 2. og 3. klasse). Dette var ligesom startskuddet til en større medlemsfremgang for gruppen. Der kom flere børn og flere ledere – spejderarbejdet blomstrede. Senere er der også kommet bæverarbejde til (spejderarbejde for 0. og 1. klasse).

I takt med at vi blev flere, måtte vi også have større lokaler. På Lindved skole fik vi et større rum, som rummede et samlingslokale, 4 patruljerum, køkken, depot og et lederrum. I Grejs fik vi overdraget det gamle klubhus på Nr. Bygade 23, da sportspladsen flyttede ud på Vestemarksvej. Huset i Grejs er senere blevet udvidet og har senest få lavet et halvtag. I 2016 blev Lindved skole renoveret, og spejdernes lokaler er ligeledes lavet om, så der ikke længere er patruljerum og depotpladsen deles med skolens pedeller.

I Keglekær Enge i Grejs har vi endvidere fået en naturhytte opstillet og siden fået bygget 3 shelters, så det også fungerer som primitiv lejr i meget smukke omgivelser.

Grejs/Lindved gruppe tæller i dag ca. 80 medlemmer og et grupperåd (bestyrelse) på 5-7 spejdere eller deres forældre.


Tekst af tidligere gruppeleder gennem mere end 25 år Kurt B. Jepsen (nyere fakta dog revideret af red.), fra bogen “Historien om Lindved”, udgivet i 2005 af KINdeR for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening